Näätämöjoen kalastussäännöt vuodelle 2013

Näätämöjoen kalastussäännöt vuodelle 2013

Päivitetty 10.10 2012

ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET
Kalasairauksien leviämisen ehkäisemiseksi pitää kaikki ulkomailla ja vesistöissä, joissa on Gyrodactylus salaris lohilois-tartuntaa, käytetyt välineet/varusteet desinfioida. Vaadittaessa pitää desinfiointi pystyä todistamaan ennen kalakortin ostoa Näätämöjokeen.

PANTTI JA KALANSAALISREGISTERÖINTI
Valtion painostuksesta on kaikkiin kalakortteihin sisällytetty 200,- Norjan kruunun pantti. Pantin saa takaisin palauttamalla saalisrekisteröintikortin kalakortin myyjälle määrätyyn päivään mennessä.

KALASTUSALUE / KALASTUSVUOROKAUSI
Kalastuskausi alkaa 1.kesäkuuta ja päättyy 31.elokuuta. Kolttakönkään yläpuolella lohenkalaastuskausi päättyy 15.elokuuta.
• Kalakortti oikeuttaa kalastamaan yhdellä (1) vavalla jokisuusta Norjan ja Suomen väliselle rajalle asti.
• Kalastus- ja korttivuorokausi kestää klo.18.00-14.00 seuraavaan päivään.
• Kalastuksessa on päivittäinen rauhoitusaika klo.14.00-18.00.
• HUOM! Vapakalastus on kielletty alueella Neidenin silta ja siitä noin 300 metriä Kolttakönkään yläpuolelle asetettuihin merkkeihin asti.
• Kalastuskausi Kolttakönkään yläpuolella voidaan lopettaa aikaisemmin jos lohikannan huomioon ottaminen / säilyttäminen sitä vaatii.
• Suomunäytteet pitää ottaa kaikista pyydystetyistä lohista. Suomunäytekuoria saa kalastuskortin myyjiltä ja jokivahdeilta.

Henkilö,  joka  asuu vakituisesti Neidenissä voi kalastaa Kolttakönkään yläpuolella myös 15.elokuuta jälkeen kuukauden loppuun asti. Tämä kalastusoikeus koskee muuta kalaa kuin lohta ja rajoittuu Pikkukosken niskaan.
Henkilö, joka  asuu vakituisesti Neidenissä voi kalastaa useammalla vavalla yhtä aikaa.

 

SAALIS / ALAMITTA / RAPORTOINTI
• Toimeksi pannaan saaliinrajoitus”bag-limit”.
                kaksi (2) yli 3kg painoista lohta tai
                neljä (4) alle 3kg painoistalohta korttivuorokaudessa koko kalastuskautena        
                 (ei koske kyttyrälohta ja kasvatuslohta)
• Saalis täytyy raportoida kalastusvuorokauden päättyessä
• On kiellettyä kalastaa alle 30 cm pitkää lohta, taimenta ja meritaimenta. Tätä alamittaa pienemmät kalat pitää heti päästää vahingoittumattomina takaisin jokeen.
• HUOM! Talvikot pitää päästää varovasti takaisin jokeen.

 KALASTUSVÄLINEET / KALASTUSALUEET / KAHLUU
Perhoa, uistinta ja vaappua saa käyttää jokisuusta St.Georgs kappelille asti ja edelleen asetetuista merkeistä noin 300 metriä Neidenin sillalta aina Suomen rajalle asti.
• HUOM! Katkarapua, matoa ja painoa ei saa käyttää Näätämöjoessa.
• Nivan ja Saaren kohdalle asetettujen merkkien kohdalla on kahluu-kalastus kielletty.

PERHOKALASTUSALUEELLA
(Neidenin sillan ja St.Georgs kappelin välinen alue)
Luvallista on käyttää yksi- kaksi- ja kolmihaarakoukkua. Koukun koko saa olla korkeintaan 2/0 (13mm) yksi- ja kaksihaarakoukussa ja koko numero 4 kolmihaarakoukussa. Muovinen putki-perho saa olla kokoa numero 4. Vavan vähimmäispituus 10 jalkaa.
• Svartberg-poukamassa saa kalastaa vain yksittäiskoukulla, enintään 2/0 (13 mm)
• Kelluva siima ilman metalliesineitä on sallittu vain perhokalastusalueella.
• Vedenkorkeuden salliessa  perhokalastusaluetta pidennetään noin 100 m asetetuista merkeistä alaspäin.
• Kun perhokalastusaluetta pidennetään asetettuihin merkkeihin asti ei perhokalastusalueella saa käyttää venettä.
• Veneen käyttö kalastuksen yhteydessä Neidenin sillalta Nivan alapuolelle asennettuihin merkkeihin asti, on kielletty 15.7 2013 lähtien, aina kauden loppuun.
• Kalastus paikalleenankkuroidusta veneestä on kielletty Kvitbergetin ja Nivan välisellä alueella.  

VENEEN / MOOTTORIN KÄYTTÖ
Vain vakituisesti Neidenissä asuvien asukkaiden omistamien veneiden käyttö on sallittua. Poismuuttaneet Neideniläiset voivat rekisteröidä veneen omiin nimiinsä.
• Ota huomioon että myös soutajan tullee lunastaa kalakortti, vaikka hän vain soutaisi.
• Veneen käyttö on kielletty Kaikkosenvirrasta alkaen (asetetut merkit) 100 m Pitkänkosken Esipuheen yläpuolelle.  

Vakituisesti Neidenissä asuvat ja he, jotka ovat ostaneet kalakortin Neidenistä  poismuuttaneille saavat uistattaa moottorilla jokisuusta Kersilön alueelle asetettuihin merkkeihin asti. Muuten on uistattaminen moottorilla kielletty.

SAALISKÄSITTELY
Koukkaamalla kalastaminen on kiellettyä. Koukattu kala pitää heti päästää vapaaksi. Jos se ei ole mahdollista, pitää se luovuttaa Neidenin yhteiskalastusyhdistykselle.
• 1.elokuuta lähtien pitää kaikki yli 60 cm pitkät naaraskalat laskea varovasti takaisin.
• 1.elokuuta lähtien koukun käyttö lohen maalle saamiseksi on kielletty ja kaikki kutukypsät naaraslohet lasketaan varovasti takaisin.
• Johtokunta voi sulkea Svartberget-poukaman, jos lohen koukkaaminen ja sääntöjen vastainen kalastus kehittyy yleiseksi.
• Johtokunta voi määrätä kahluuvapaita alueita jos se todetaan tarpeelliseksi.
               Kalakortti ja henköllisyystodistus pitää pyydettäessä esittää tarkastusviranomaiselle.

KALASTUSKULTTUURI
Aloita syvänteissä ja koskissa ylhäältä ja kalasta myötävirtaan.
Älä jää paikallesi, vaan kalasta alaspäin
ja anna tilaa muillekin kalastajille.

KUNNIOITA LUONTOA – PIDÄ JOKIRANNAT SIISTEINÄ
Muista myös hyvä käytös nuotiopaikoilla. Älä kuormita haavoittuvaa luontoa pulloilla, säilykepurkeilla, muovilla ja vastaavalla jätteellä. Käytä jokivarteen sijoitettuja roska-astioita.

Terveisin

Neidenin Yhteikalastusyhdistys

Kirjoita kommentti